Η καινοτομία της CROWDiNTELL

Συνδέστε την επιχείρησή σας με το δίκτυο των σημείων πώλησης των προιόντων ή των υπηρεσιών σας
Συλλέξτε πληροφορίες για τα προιόντα σας στα σημεία πώλησής τους σε πραγματικό χρόνο
Ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο καταναλωτών παρατηρεί, ελέγχει και ρωτά για τα προιόντα και τις υπηρεσίες σας
Εξάγουμε στατιστικά στοιχεία από μετρήσεις και παρατηρήσεις σε αποκλειστικούς πίνακες και εκθέσεις

Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε στις επιχειρήσεις, πληροφορίες από το χώρο του λιανεμπορίου και από καθημερινές καταναλωτικές δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο, αναθέτοντας τη συλλογή των στοιχείων στην καταναλωτική κοινότητα, αξιοποιώντας την τεχνολογία των κινητών για συλλογή και αποστολή δεδομένων

Το επιτυγχάνουμε συνδυάζοντας...

το crowd-sourcing…

 • Γρήγορη, εύκολη και οικονομική συλλογή δεδομένων
 • Μεγάλος αριθμός διαθέσιμων συλλεκτών
 • Οι καταναλωτές ως επί τόπου ερευνητές
 • Κοινωνικά ωφέλη για τους καταναλωτές
 • Ενίσχυση καταναλωτικής συνείδησης
 • Μια κινητή και ευέλικτη κοινότητα

με την εφαρμογή μας

 • Το Shelfee κάνει τα smartphones σταθμούς συλλογής δεδομένων
 • Ασφάλεια στην αποστολή των δεδομένων
 • Διαχείριση αμοιβών μελών
 • Σύστημα αξιολόγησης για ποιοτικό έλεγχο
 • Επιτρέπει την επικοινωνία με beacons
 • Η χρήση της είναι εύκολη και διασκεδαστική
Κατεβάστε την εφαρμογή

Οι υπηρεσίες μας

­